SMART EKOPELL

5. třída 12 / 16 / 20 / 24 / 28 / 38 kW

Ecodesign 12 / 16 / 20 / 24 / 28 / 38 kW

Palivo dřevěné pelety s průměrem 6 mm

řídicí jednotka APC 3

STANDARDNÍ VYBAVENÍ řídicí jednotka APC 3

ovládání ADAPTIVE CONTROL
funkce PID
modul Internet
vyvažovací patky
provedení NZ do uzavřené soustavy
zapalovač
odsávací ventilátor
peletový hořák s funkcí automatického čištění

PŘÍDAVNÉ VYBAVENÍ ZA PŘÍPLATEK

modul GSM
modul Internet WIFI
pokojový regulátor DEFRO SPK Lux
pokojový regulátor ST-292 v3
pokojový regulátor ST-292 v2
modul I-1m
modul I-1
regulátor SPK Lux bezdrátový
souprava pro bezdrátovou komunikaci RS

Doplňující informace

Součástí přídavného vybavení je nutno nahlásit přiobjednávání kotle s ohledem na to, že neexistuje pozdější možnost jeho instalace.


Zvolte si variantu:

Cena od 119 290,00 Kč

dostupnost                   skladem u výrobce

cena včetně montáže    -      kontaktujte nás

další varianty:  po výběru budete kontaktováni ohledně správné konfigurace kotle    

 • 5 let záruky na těsnost výměníku tepla, 2 roky na ostatní součásti a správnou funkci kotle;
  Výměník tepla zhotovený z atestované vysokojakostní oceli;
  Vysoká tepelná účinnost v rozmezí 91,7 až 94,6% díky zvýšenému zpětnému získáním tepla ze spalin;
  Řídicí jednotka APC 3 ADAPTIVE CONTROL, která obsluhuje 6 čerpadel (ÚT,TUV, oběhové, podlahové). Ovládání dvou směšovacích ventilů; náhled a změna parametrů hlavní řídicí jednotky ONLINE přes zabudovaný internetový modul se zásuvkou RJ-45;
  Kotel je přizpůsobený pro montáž v uzavřeném systému pod podmínkou montáže zabezpečení v souladu s TPD kotle;Peletový hořák s funkcí automatického čištění ve standardu;
  Ovládání ADAPTIVE CONTROL – regulace provozu kotle na základě průtoku vzduchu přes výměník;
  Keramické katalyzátory stabilizující spalovací proces;
  Systém samočinného zapalování paliva;
  Odsávací ventilátor odstraňující problém s komínovým tahem a stabilizující provoz kotle;Čidla rezervy paliva v zásobníku zastaví provoz kotle při minimální úrovni paliva. Po opětovném nasypání paliva není nutno opakovat proces roztápění a kotel přechází na automatický provoz; 

Technické údaje kotle / PRODUKTOVÁ SKUPINA A

typ | rozměry (mm)     A1      A2      A3         B          C           D          E          F          G         H            I         J         K         L         M          N
                    12 kW             156    844    126     552     650    1370     1012    1135    1015     1361    259      701    130    1318     1210     850
                    16 kW             156   844     126     602     650    1410     1012     1135    1015    1361    259     701     130    1318     1260    850
                   20 kW             156    844    126     602     650     1410    1012     1135    1015    1361     259     761    130     1376   1260    850
                   24 kW             156    844    126     602     650     1410    1012     1135    1015    1361     259     831     130    1481    1260    850
                   28 kW             156    953    126     602     650      1410    1121    1244    1182    1361     296     831     130    1581    1260    850
                   38 kW             156   1063   126     602     60        1410    1231     1354    1332    1361    296     831     130    1568   1260    850 

Technické údaje kotle / PRODUKTOVÁ SKUPINA A


Název/typ kotle                                     MJ                          12                    16                20                24                  28                     38

Palivo                                                           -                                               dřevěné pelety s průměrem 6 mm

Rozsah výkonu                                      kW                   3,6-12            4,8-16       6,0-20        7,2-24          8,4-28         11,4-38

Topná plocha                                         m2                       1,6                  1,8                 2,2               2,6                3,2                    3,6

Plocha vytápěných místností 1      m2                 do 150          do 200           do 250      do 300          do 350                do 475

Objem nádrže paliva 2                      kg                     ~195               ~195             ~195           ~195             ~195                 ~195

účinnost při nominálním výkonu  %                    94,6                94,5             93,4             91,7               93,1                  93,8

účinnost při minimálním výkonu  %                   93,4                 93,7             93,2              91,9              93,4                  93,1

Třída energetické efektivity            -                       A+                      A+                 A+                 A+                 A+                   A+

Max. přípustný provozní tlak         bar                                                                       1,5

Vyžadovaný tah spalin                      Pa                       20                     22                    24                26                 28                      29

Teplota vody na vstupu max.        °C                                                                        65/80

Hmotnost kotle 3                                kg                        374               396                  424                451               493                  528

Vodní objem kotle                                l                             51                   57                     64                  73                 86                      98

Průřez komína                                cmxcm               14x14              14x14              14x14              15x15          16x16              18x18

Průřez komína                                 Ø mm                  160                  160                   160                 170               180                   200

Minimální výška komína                m                         6                      6,5                   7                     7,5                 8                          9

Průměr vstupní a vratné větve    mm                                                                      G1 ½"

Průměr nátrubku výstupu spalin mm                    130                 130                  130                  130                130                 130

Napájení                                               V/Hz                                                                 ~230/50


1 Maximální plocha vytápěných místností byla odhadnuta pro měrnou spotřebu tepla q=80 W/m2.

2 Objem nádrže paliva pro sypnou hmotnost pelet činí 0,6 kg/dm3.

3 Hmotnost kotle je závislá na jeho přídavném vybavení.

Výšku kotle je možno dodatečně regulovat s použitím připojených patek.

Patky mají rozsah regulace od 38 do 50 mm.

Součástí přídavného vybavení je nutno nahlásit přiobjednávání kotle s ohledem na to, že neexistuje pozdější možnost jeho instalace.

Produkty

Kategorie